top of page
  • รูปภาพนักเขียนwitchakarn podkrathok

Carbon Footprint กับ Carbon Credit คืออะไร ?

สายรักษ์โลกต้องรู้!!!!! Carbon Footprint กับ Carbon Credit ต่างกันอย่างไร ?


?? ขายขยะรีไซเคิลกับ Wake Up Waste เกี่ยวข้องกับ Carbon Footprint Reduction ยังไง

?? ทำไม Carbon Credit ถึงขายได้


สำหรับ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารใหญ่ที่มีคนพักอาศัย ทำงานอยู่ และมีขยะที่รีไซเคิลได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านอาหาร โรงพยาบาล หรืออาคารอื่นๆ สนใจรวบรวมนำมาขายกับ Wake Up Waste สามารถทักแชทมาได้ที่

Line: @wakeupwaste

Facebook: Wake Up Waste


👉 Carbon Footprint: คือ “รอยเท้าคาร์บอน” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น...

_🤔 จากการผลิตสินค้า วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ขนส่ง จัดการของเสีย

_🤔 จากการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

_🤔 จากการคมนาคมขนส่งรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ

_🤔 จากการเกษตร  ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การเลี้ยงสัตว์

_🤔 จากการบริโภคอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า


👉 Carbon Footprint Reduction: คือ การลดรอยเท้าคาร์บอน เป็นแนวทางและวิธีการต่างๆ  ที่เราสามารถนำมาใช้  เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

_ 🙂 การขายขยะรีไซเคิลให้กับ Wake Up Waste ก็นับเป็นการลดรอยเท้าคาร์บอนได้


👉 Carbon Credit: คือ สิทธิ์ที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) จากโครงการที่ได้รับการรับรองโดยองค์การการรับรอง Carbon Credit ระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่น

_🙂 การปลูกป่า

_🙂 การใช้พลังงานหมุนเวียน

_🙂 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

_🙂 การแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ถือเป็น Carbon Footprint Reduction (การลดรอยเท้าคาร์บอน) เช่นกัน โดยหากผ่านการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล ก็สามารถนำไปเป็น Carbon Credit ได้


👉 Carbon Credit สามารถซื้อขายได้: บริษัท หรือ องค์กร ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถซื้อ Carbon Credit เพื่อ ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

_🙂 องค์กรที่รับรองและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในระดับสากล เช่น UNFCCC , Verified Carbon Standard, Gold Standard เป็นต้น ส่วนในประเทศไทย ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page